PRS Paul Reed Smith S2 Vela, Antique White 320 5lbs 14.8oz

  • $1,499.00