Gibson Les Paul Studio, Smokehouse Burst 354 9lbs 0.3oz

  • $1,699.00