Gibson Les Paul Studio, Smokehouse Burst 170 8lbs 5.6oz

  • $1,599.00