Gibson Les Paul Studio, Smokehouse Burst 104 8lbs 13.3oz

  • $1,599.00