Gibson Les Paul Studio, Smokehouse Burst 099 7lbs 15.3oz

  • $1,599.00