Fender Player Telecaster, Maple Fb, Polar White 874 7lbs 12.7oz

  • $799.99