Fender Player Telecaster, Maple Fb, Polar White 761 7lbs 15.8oz

  • $849.99